Szkolenie "Pierwsza pomoc przedmedyczna w stanach zagrożenia życia"

Wczoraj w naszym Domu Seniora ALTRU mieliśmy niezwykle ważne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.Wszyscy czynnie uczestniczyli w podnoszeniu swoich kwalifikacji, a na zakończenie każdy otrzymał certyfikat ukończenia kursu..

Atmosfera była fantastyczna, humory dopisywały, a nasi kochani pensjonariusze również aktywnie uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wspólnie spędzony czas.

5cc693ef.jpg
Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy SOURCETECH Bohdan Drzymała poprzez opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o technologie, poprawiające jakość życia najbardziej wrażliwych grup społecznych, w szczególności osób starszych” realizowany w ramach programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021.

 

 

 

Miejscem realizacji projektu jest Przemyśl
nieruchomość przy ul. Stanisława Leszczyńskiego.

Projekt realizowany w okresie 02/11/2020 – 31/12/2023.

Wartość projektu: 17 277 759.00 zł      Wartość kosztów kwalifikowalnych: 14 062 800.00 zł     Wartość dofinansowania: 8 456 585.00 zł

 

Znajdź nas na