Czy można zabrać seniora z domu opieki?

Pobyt w domu opieki społecznej uwarunkowany jest odpowiednią decyzją ośrodka i odbywa się na jasno określonych zasadach. Nie oznacza to oczywiście, że przyjęcie do domu opieki jest decyzją, której nie można zmienić. Jeżeli jednak rodzina chce zabrać seniora z domu opieki i np. przenieść go w inne miejsce lub zabrać do domu rodzinnego, musi to zrobić zgodnie z przepisami i zadbać o odpowiednie formalności.

Zabranie seniora z domu opieki społecznej w świetle prawa

Według przepisów osoba przyjęta do domu pomocy społecznej, jak również jej przedstawiciel ustawowy, małżonek oraz krewni w linii prostej mogą wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej.


Należy pamiętać, że osoba, która została umieszczona w DPS na wniosek sądu opiekuńczego, nie ma prawa samodzielnie opuścić placówki.

Oczywiście nie każdy senior mieszka w domu opieki z orzeczenia sądu. W przypadku, gdy dana osoba nie wyraża zgody na dalsze przebywanie w domu opieki, a nie została umieszczona w placówce na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, chcąc opuścić DPS, również musi wystąpić do sądu z wnioskiem o zniesienie obowiązku przebywania w domu opieki społecznej.

Podsumowując, w świetle prawa każda osoba, która została skierowana do domu opieki społecznej niezależnie od podstawy skierowania, chcąc opuścić placówkę, musi uzyskać zgodę sądu. Wniosek o udzielenie takiej zgody może wypełnić sam senior lub jego krewni.

Zabranie seniora z prywatnego domu opieki

Prywatne domy opieki w województwie Podkarpackim mogą mieć inne zasady działania niż placówki publiczne. Jeszcze przed wysłaniem prośby o przyjęcie do takiej placówki, warto upewnić się, jak wyglądają możliwości zabrania seniora z danego miejsca, jeżeli np. któryś z członków rodziny zdecyduje się na stałą opiekę nad krewnym. W niektórych przypadkach warunki rezygnacji z pobytu w domu opieki mogą być zawarte w umowie, a wtedy należy ich przestrzegać.

Zabranie seniora z domu opieki jest więc możliwe, jednak trzeba pamiętać, że nie można tego zrobić z dnia na dzień. Każda decyzja, zarówno o wprowadzeniu się do takiego miejsca, jak i wyprowadzce, powinna być dokładnie przemyślana z rozważeniem za i przeciw.

Wszystkie przepisy dotyczące zabrania seniora z domu opieki, mają uświadomić zarówno osobom starszym, jak i ich bliskim, że decyzja o zamieszkaniu w DPS-ie powinno być podjęta odpowiedzialnie.

5cc693ef.jpg
Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy SOURCETECH Bohdan Drzymała poprzez opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o technologie, poprawiające jakość życia najbardziej wrażliwych grup społecznych, w szczególności osób starszych” realizowany w ramach programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021.

 

 

 

Miejscem realizacji projektu jest Przemyśl
nieruchomość przy ul. Stanisława Leszczyńskiego.

Projekt realizowany w okresie 02/11/2020 – 31/12/2023.

Wartość projektu: 17 277 759.00 zł      Wartość kosztów kwalifikowalnych: 14 062 800.00 zł     Wartość dofinansowania: 8 456 585.00 zł

 

Znajdź nas na